0 / 6

فواید و مضرات استفاده از سی پپ بای پپ چیست؟

در حال حاضر مضراتی در نظر گرفته نشده است

فواید و مضرات استفاده از سی پپ بای پپ چیست؟

به زبان ساده می توان گفت فواید استفاده از دستگاه سی پپ و یا بای پپ به مراتب بیشتر از مضراتشان می باشد. دلیل اصلی که بعضی از افراد در مورد سی پپ و بای پپ تردید دارند که بخرند یا نه می توان به این نکته اشاره کرد، چونکه هر شب از دستگاه هنگام خواب از آن استفاده کرد باعث وابستگی می شود. ولی اینطور نیست.

افراد بسیاری هستند که بدلیل آپنه تنفسی یا همان وقفه تنفسی نیاز به استفاده از دستگاه کمک تنفسی سی پپ و یا بای پپ بسته به تجویز پزشک دارند حال آنکه اگر دستگاه را در طول خواب استفاده نکنند مجدد تمامی علائم که پیشتر گفته شده از قبیل؛ سردرد صبحگاهی، خشکی دهان و گلو، بی خوابی در طول روز، چرت زدن، کاهش تمرکز، فشار خون بالا و ... مجدد بر می گردند.

لذا به این نکته توجه کنید که، چنانچه دستگاه کمک تنفسی سی پپ و یا بای پپ باعث می شود که شخص هر شب از دستگاه استفاده کند و بدون دستگاه دچار مشکل شود ولی این بدین معنا نیس که وابستگی می آورد. یک نکته مهم بگم، اینکه دستگاه اکسیژن ساز رو می توان گفت باعث وابستگی شدید می شود چونکه باعث مختل شدن دستگاه تنفسی شخص می شود و می توان به زبان ساده اینطور گفت؛ ریه شخص بدلیل اینکه دستگاه اکسیژن ساز مولد اکسیژن می باشد و استفاده طولانی مدت از آن باعث می شود جذب اکسیژن ریه شخص پایین اومده و مشکلات متعددی منجمله وابستگی به دستگاه اکسیژن ساز و یا کپسول اکسیژن را به وجود بیاورد.

می توان نتیجه گرفت که؛ هرچند استفاده از دستگاه کمک تنفسی سی پپ و یا بای پپ سخت می باشد و نیاز هست شخص بیمار فشار مثبت راه هوایی را تحمل بیاورد و هر شب 4 الی 5 ساعت ماسک را روی صورت خود بگذارد و لذت خواب راحت بدون دستگاه از ایشان سلب می شود ولی با این وجود استفاده از دستگاه را ترجیح می دهد تا خطرات آپنه تنفسی از ایشان دور باشد. لذا، مضرات دستگاه چیزی نیست که بتوان نام برد، فقط سختی استفاده از دستگاه می باشد. امیدواریم با پیشرفت تکنولوژی در قرن 21 حتما اتفاقات جدیدی در حوزه تجهیزات پزشکی علی الخصوص در زمینه تجهیزات کمک تنفسی سی پپ و بای پپ رخ خواهد داد.

در حال حاضر مضراتی در نظر گرفته نشده است